1.Αποσπάσεις εκπ/κών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2.Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης για το σχολικό έτος 2016-17

Σχετικά έγγραφα