ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Σχ. έτος 2016-17. 4ο έτος λειτουργίας του «Διασχολικού Δικτύου Γλωσσικού Γραμματισμού» (σχολείων αρμοδιότητας Σχ. Σ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη). Ηλεκτρονική δήλωση για επικαιροποίηση συμμετοχής ή εγγραφή νέων μελών. Δράσεις και παραγωγή υλικού. Αποστολή υλικού της Φιλολόγου- μέλους του Δικτύου Ειρήνης Σπυριδάκη

Έγγραφο