ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Διασχολικό Σεμινάριο Φιλολόγων Γυμνασίων Γαζίου, Κρουσώνα, Προφήτη Ηλία και Τυλίσου για τα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης σχολ. έτους 2016-17. Εφαρμογές και παραδείγματα. Παρασκευή 25-11-16, ώρα 11.50-14.10, στο Γυμνάσιο Γαζίου

Έγγραφο