ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση των συναδέλφων για μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Βίντεο με θέμα «Το Παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος» σχολικoύ έτους 2016-2017 και για την Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη Διδακτέα ύλη Γ ΄τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2016-2017

Έγγραφα