ΣΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Εργαστηριακό σεμινάριο: Δραματοποιημένη ψηφιακή αφήγηση και διαθεματική μάθηση αξιοποιώντας την κληρονομιά του Θεάτρου Σκιών

Έγγραφο