ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας θεμάτων που αφορούν την έκθεση σε φυτοφάρμακα και τις επιπτώσεις στη υγεία

Έγγραφο