ΣΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών μουσικής Π.Ε. και Δ.Ε. ν. Λασιθίου με θέμα: «Προγραμματισμός- εξορθολογισμος διδακτέας ύλης»

Έγγραφο