ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΒΠ (Γ ΦΑΣΗ), ΠΕ24 – ΠΕ29

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ24-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕ 29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2016-17.

Προσκαλούμε :
α) Τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΒΠ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 73 έως και 77, στη θέση από 79 έως και 82 και στη θέση 100 και 102 στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ
β) Όλους τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 24-Παιδοψυχιάτρων και ΠΕ 29-Εργασιοθεραπευτών που βρίσκονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 24 & ΠΕ 29
να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης σε σχολεία Γενικής παιδείας (ΕΒΠ) και σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (ΠΕ 24&ΠΕ29) από σήμερα Παρασκευή 4-11-2016 μέχρι και τη Δευτέρα 7-11-2016 και ώρα 11.00 π.μ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε τη δήλωση τοποθέτησης.

Σχετικά έγγραφα