Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 2ας Νοεμβρίου 2016 για το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης

Oι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα  της εκλογής, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 7-11-2016, να ασκήσουν ένσταση  κατά τους κύρους της εκλογής, ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης

Σχετικά έγγραφα