ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – Eπιμορφωτικά σεμινάρια με θέκα: Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο και αρχές για τη μάθηση από την UNESCO. Ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας η οποία αξιοποιεί τις αρχές της Κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας Μάθησης και συγκεκριμένα τη Διερευνητική μέθοδο

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο