ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Εισαγωγικό Σεμινάριο για τα μαθήματα προσανατολισμού των ΕΠΑΛ «Ερευνητικές Εργασίες στην Τεχνολογία (ΕΕΤ)» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ)»

Έγγραφο