ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝA – Υπενθύμιση επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα : ΄΄ Σχολικές εορτές, Φιλαναγνωσία και Ιστορική Συνείδηση: Διδακτικές προτάσεις και τεχνικές για το δημιουργικό σχεδιασμό πολιτισμικών δραστηριοτήτων και σχολικών εορτών με την αξιοποίηση λογοτεχνικο- ιστορικών κειμένων΄΄, στο πλαίσιο του Διασχολικού Δικτύου Ομαλής Μετάβασης και Σύνδεσης των δύο βαθμίδων Eκπαίδευσης (Α/θμιας και Δ/θμιας), αρμοδιότητας των Σχ.Συμβούλων, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη και Αθηνάς Ντούλια

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο