Β’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2016-17

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Σχετικά έγγραφα