20-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας είναι από την Παρασκευή 21 έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

2016-10-21

Ο πίνακας με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε μορφή excel

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο