ΟΡΘΟ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ και ΕΒΠ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί από την ΠΔΕ Κρήτης, επιθυμούν να κάνουν αναγνώριση προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική τους κατάταξη, παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και όχι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο