ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Επισκέψεις σε σχολεία – Πρόσκληση προς τους /τις συναδέλφους για Συζήτηση Εργασίας και επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο, με θέμα: ΄΄Προγραμματισμός του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου- Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας- Τεχνικές διατύπωσης ερωτήσεων, κατά τη διδασκαλία΄΄ από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, στο πλαίσιο του Δικτύου σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σχ.Συμβούλου

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο