ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα την εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε συνάρτηση με τις προτάσεις εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Γυμνασίων και Λυκείων από το ΙΕΠ

Έγγραφο