Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΠΔΕ Κρήτης Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 90-21, Ε.Φ. 185) περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο