« Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης » .