ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, την κύρωση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Αναπληρωτών ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017, βάσει της αριθμ. 118640/Δ3/19-07-2016 (τεύχος Β’ 2272/2016) πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ, καθώς και του Πίνακα «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Οι ανωτέρω Πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ Κρήτης https://www.pdekritis.gr/?p=9382&preview=true .
Σας γνωρίζουμε ότι μας έχουν διατεθεί πιστώσεις στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017» για την πρόσληψη 29 αναπληρωτών Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Κρήτης. Θα ακολουθήσει άμεσα κατανομή των πιστώσεων στα λειτουργικά κενά από το ΠΥΣΕΕΠ.
Τις ημέρες Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου θα ζητηθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Κρήτης από υποψήφιους αναπληρωτές ΕΒΠ (με συγκεκριμένη θέση στον Πίνακα που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα), να συμπληρώσουν Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης με συνοδευτικές οδηγίες, σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ. Εάν δεν καταθέσετε εμπρόθεσμα Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, τότε η τοποθέτησή σας θα γίνει σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώσατε στην αρχική σας Αίτηση.
Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο