ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Επισκέψεις σε σχολεία – Πρόσκληση προς τους /τις συναδέλφους για Συζήτηση Εργασίας και επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο, με θέμα: ΄΄Προγραμματισμός του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου- Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας΄΄ από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, στο πλαίσιο του Διασχολικού Δικτύου σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σχ.Συμβούλου – Σχολεία Ελ.Βενιζέλου

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο