ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διαδικασία Πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-17

Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2016-17

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο