ΣΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΛΑΤΣΚΟΥ ΣΤ., ΣΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚ. & ΣΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ Δ. – Διεξαγωγή Βιωματικού Εργαστηρίου με θέμα «Εντάσσοντας τη σωματική κίνηση και το χορό στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών»

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο