Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων, κατά ειδικότητα, αναπληρωτών –ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών Ε.Β.Π. για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2016-17.

Σχετικά έγγραφα