“Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18”

1.Οι  Εκπ/κοί πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 10η Αυγούστου 2016.Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν  στη διεύθυνση: ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ, Τμήμα Β’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι

2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία (10/8/2016).