ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ – Συνάντηση με Δ/ντές Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας- Ετήσια έκθεση λειτουργίας σχολικής μονάδας & απολογισμού εκπαιδευτικού έργο

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο