ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Πρόσκληση Φιλολόγων και μαθητών στην 1η Διασχολική Συνάντηση (φιλικών αγώνων) Ρητορικής Τέχνης του Δικτύου «Η ρητορική στο σχολείο», 28-29 Ιουνίου 2016. Ηλεκτρον. Δήλωση συμμετοχής έως 10-6-16

Έγγραφα