ΣΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15ΗΣ-16ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Προαγωγικές-Απολυτήριες Εξετάσεις Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο