ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- «Προώθηση–επικαιροποίηση ενημέρωσης Φιλολόγων για το νέο ΠΔ 46/2016(ΦΕΚ 74Α/22-4-16): «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». Ζητήματα παιδαγωγικής για τις εξετάσεις

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο