Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Υποβολή αίτησης  από 21-04-2016 μέχρι 12-05-2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ 2016-2017_ΜΕ ΑΔΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο