«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και συνοδού εκπαιδευτικού προς τη/ και από τη Βαλέττα της Μάλτας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2»

Ψ0ΥΖ4653ΠΣ-Κ2Φ

Μετάβαση στο περιεχόμενο