ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Επέκταση Εργαστηριακού Σεμιναρίου για τη Διδασκαλία με αντεστραμμένη τάξη (flipped classroom) και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο