ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Συμμετοχή του Διασχολικού Δικτύου Σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας στην εκδήλωση του Γυμνασίου Γαζίου: «Παιδί και Δι@δίκτυο: Ο Ρόλος της Οικογένειας και του Σχολείου». Δευτέρα 7-3-16, ώρα 7.00 μμ. αίθουσα Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο