ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Σεμινάριο ανατροφοδότησης στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» για τους εκπαιδευτικούς του «Διασχολικού Δικτύου Συνεργασίας» (Πειραματικού ΓΕΛ Ηρακλείου – 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου – 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου)

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο