ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Πρόσκληση για Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα Εγκάρσιες Δράσεις της Τέχνης της Αειφορίας στα Διδακτικά Σενάρια, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΦΩΣ

Έγγραφο