ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ανατροφοδότηση Συμμετεχόντων και επικαιροποίηση πρόσκλησης για συμμετοχή Φιλολόγων και Σχολείων Παιδαγωγικής αρμοδιότητας στο «Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού». Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο