ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΠΕ -ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4-1-2016)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο