ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΕ ΚΡΗΤΗΣ – ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4-1-2016)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο