« Συγκρότηση, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας της παρ. αα του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164-τ.Α΄/4-12-15), για την επιλογή Διευθυντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης και ορισμός εκλογικών κέντρων»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦiΣΑΝΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο