Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ. Περικλειδάκης Γεώργιος & ΣΣ Πληροφορικής Πανσεληνάς Γεώργιος – Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Δημοτικό

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο