Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ν.4351/15_ΦΕΚ 164 τ.Α

Ν.4327/2015_ΦΕΚ 50 τ.Α

Υ.Α. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Εγκύκλιος 15.12.15

ΑΠΟΦ. ΣΥΓΚΡΟΤ. ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πίν. μοριοδ.αντικ.κριτηρίων ΠΕ

Πίνακας δεκτών Υποψηφιοτήτων ΠΕ

Πίν. μη δεκτών υποψηφιοτήτων ΠΕ

Πίνακας αντικ.κριτηρίων ΔΕ

Πίνακας δεκτών

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών ΠΕ Κρήτης

Πίνακας μοριοδότησης ψηφοφορίας υποψηφίων διευθυντών Δ.Ε.

Πίνακας μοριοδότησης ψηφοφορίας υποψηφίων διευθυντών Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Υ.Α. ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υ.Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχετικά έγγραφα