ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ – Επιμορφωτική Συνάντηση Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων 3/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο