«Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (World Diabetes Day) – 14η Νοεμβρίου 2015 (ΣΧΕT: 1.To με αριθμ.Γ3δ/ΔΦΑΥ 9/Γ.Π./οικ.60005/5.8.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Φ.Υ και Πρόληψης, με θέμα ’’Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Η

ΕΓΓΡΑΦΟ