1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Tο με αριθμ. πρωτ. 10441/B2-614/9-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Συντονισμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού των εθνικών Αρχών»

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

Tο με αριθμ. πρωτ. 10440/B2-613/9-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Συντονισμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος»

ΕΓΓΡΑΦΟ 2

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των συνημμένων εγγράφων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τους φορείς έκδοσής τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο