«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης»

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι αιτήσεις απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και κατατίθενται από Τρίτη 24-11-2015 έως και Πέμπτη 26-11-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ), και την αποστολή τους (μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο