ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Δεύτερη Ανακοίνωση. Βιωματικό Σεμινάριο: Η αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Δευτέρα 23-11-2015, ώρα 16.30-21.45, 4ο Γυμνά

Έγγραφο