ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (πιστώσεις Π.Δ.Ε.)

Προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σύνολο των σχολείων αρμοδιότητάς σας (με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.). Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τους εκπ/κούς που περιλαμβάνονται σε αυτά προκειμένου να τους ενημερώσετε σχετικώς. Τονίζεται ότι η παρουσίαση των εν λόγω εκπαιδευτικών στις οικείες Διευθύνσεις ορίζεται από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.

ΠΕ60

ΠΕ70

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο