ΣΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Συσκέψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής για τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς 2015-2016 με αφορμή μια δειγματική διδασκαλία – Τύλισος, Μάλια και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο