ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ανακοινοποίηση -Πρόσκληση προς τους συναδέλφους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση των θεματικών αξόνων των Βιωματικών Δράσεων Γ΄ τάξης Γυμνασίο: “Σχολικός Επαγγελματικός Προ

Έγγραφο