Πρόσληψη 236 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ04, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ08, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ14.04.50, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, Π

ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-15 ΈΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 22-10-15

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο